LSN 0300 A: Môđun loop 300mA
Đăng ngày 24-06-2014 Lúc 04:39'- 2541 Lượt xem

• Kết nối tối đa 254 thiết bị địa chỉ
• Cấp nguồn trực tiếp cho đèn/còi báo cháy địa chỉ
• Chiều dài loop tối đa 1600m
• Dòng cung cấp tối đa 300mA
• Sử dụng cáp đồng 2 lõi thông thường (không yêu giáp chống nhiễu)
• Công nghệ “Plug-and-Play” cho phép lắp hoặc thay thế môđun khi hệ thống đang hoạt động