FLM‑420‑RLV1: Module ngõ ra rơle điện áp thấp
Đăng ngày 24-06-2014 Lúc 09:41'- 1981 Lượt xem

• Tự động định địa chỉ hoặc thiết lập bằng tay
• Dòng tải rơle 1A-30VDC
• Tích hợp mạch cách ly (Isolator) ở 2 đầu thiết bị